Treny

Paź 23, 2011

40Urodził się w 1530 roku w Sycynie koło Radonia. Ojciec jego był sędzią w Sandomierzu, gospodarował w pięciu wsiach.. Jan mając 14 lat uczył się w Krakowie. W 1549 roku ukończył akademię. Trzy razy wyjeżdżał do Padwy, gdzie znajdował się ośrodek humanizmu. Przebywał na dworach szlacheckich Jana Tarnowskiego. W 1563 roku został sekretarzem króla Zygmunta Augusta. W 1571 roku wycofał się z życia publicznego i wyjechał do rodzimego majątku w Czarnolesie. Ożenił się z Dorotą Podlodowską. Boleśnie przeżył śmierć ukochanej córeczki Urszuli. Pisał Treny. Kochanowski w swoich utworach podkreśla nierozerwalność miedzy człowiekiem, a natura. Miedzy wartościami materialnymi, a najważniejszymi wartościami. Pisał on również fraszki. Nazywamy je lirycznym pamiętnikiem. Fraszki są odbiciem życia renesansowego. Kochanowski traktował je jako powierniki myśli. Napisał ich bardzo wiele o różnych tematykach. Tren rozpoczyna się apostrofa do mądrości, której nadawano cechy ludzkie. Podmiot liryczny ceni wartość jaka posiada mądrość. Mądrość renesansowa to cnota, największa wartość, która zapewnia wewnętrzny spokój, harmonie ducha. Mędrzec nie przejmował się szczęściem i nieszczęściem. Mądrości nie można kupić za żadne pieniądze. Mądrość odgrywała ogromną rolę w literaturze stoickiej, więc jest to jakoby zwątpienie stoickie. Autor ukazuje iż mądrość jest obojętna na zmartwienia człowieka. Kochanowski uznaje, że jego mądrość nie chroni go przed bólem, rozpacza jakiej doznaje. Mądrość to wartość obojętna wobec wszystkiego, nawet śmierci. Jest niezależną, nikomu nie pomaga, niezależnie od posiadanego majątku. Autor stwierdza, że cale Zycie chciał poznać mądrość, zdobyć pewna wiedze, a teraz gdy jest w potrzebie został odtrącony. Odrzuca te wartość, wypowiada się z ironia, sarkazmem. Załamuje się światopogląd.

Tagi: , , , , , , , ,