Kult pracy czy pieniądze

Paź 7, 2011

17Rozwój kapitalizmu w Europie spowodował, że praca stała się głównym czynnikiem, organizującym życie społeczeństwa. Stała się również źródłem wyzysku, a bogacenie sie, odbywało się często za cenę podważenia wielu zasad moralnych. Balzak w „Ojcu Goriot”, przedstawił postać tytułowego bohatera, który swoją fortunę zdobył nie tylko poprzez uczciwe interesy. Zajmował się nielegalnym handlem mąką, a z prostego robotnika stal się przedsiębiorcą, potrafiącym wykorzystać zawirowania historii. Nie wahał się również wykonywać profesji nagannych. Jego kroki ku bogaceniu się, świadczą, że dla wartości materialnych gotów był do każdej podłości. Pozytywizm jednoznacznie kojarzy się z motywem pracy. Młodzi przedstawiciele tej epoki, na pierwszym miejscu wymieniali ekonomiczne unowocześnienie kraju. Kult walki pragnęli zastąpić kultem pracy i wiedzy. Żądali rozbudowy przemysłu i modernizacji rolnictwa. Aleksander Świętochowski w swoim artykule „Praca u podstaw” prowadził kampanię pracy, atakując społeczeństwo za pogardliwy stosunek dla niej. Albert Camus ukazuje pracę jako obowiązek każdego człowieka i sposób na przełamanie absurdu egzystencji. Wzorowym przykładem takiej postawy jest w „Dżumie ” Rieux. Swym zaangażowaniem w pomoc zarażonym i śmiertelnie chorym daje przykład altruistycznej postawy. Działalność doktora wyróżnia się bezgranicznym poświęceniem, rezygnacją z przywilejów i świadomością, że choroby tej nie da się pokonać. Mimo to nie poddaje się i walczy o każdego pacjenta. Przyglądając się problemowi związanemu z pracą, nasuwa się wniosek, czy jakikolwiek wysiłek ma sens. Ciężka praca zazwyczaj nie daje satysfakcji, a często jest źródłem wyzysku człowieka i jego poniżenia. Wszystko to wynika z faktu, że już od wieków nie potrafiono właściwie docenić pracy i wysiłku ludzkiego. A przecież praca, sama w sobie może być przyjemnością, stanowić sens życia, dawać nadzieję i poczucie twórczego spełnienia. Zatem pytanie czy należy poświęcić się pracy, nadal pozostaje otwarte, choć ogólnie wiadomo, że to właśnie praca zapewnia nam codzienny byt.

Tagi: , , , , , , , ,