Adam Mickiewicz

Wrz 22, 2011

22Adam Bernard Mickiewicz, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, urodził się 24 grudnia w tysiąc 1798 roku. W młodości był uczniem dominikańskiej szkoły podstawowej, a kiedy skończył siedemnaście lat, ukończył szkołę miejscową. Był studentem nauk humanistycznych na Imprerialnym Uniwersytecie Wileńskim, który mieścił się w Wilnie. Kiedy był studentem założył z przyjaciółmi Towarzystwo Filomatów. Była to młodociana potajemna organizacja, która z czasem przekształciła się w organizację typowo spiskową, mającą na celu szkodzenie narodowi. Kiedy ukończył studia podjął pracę nauczyciela w Kownie – w tym mieście też pozostał do tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego roku. Wtedy też nadano mu funkcję czeladnika do masonerii. W tym samym roku został aresztowany przez władze i przeniesionydo klasztoru bazylianów w Wilnie. Za dodatkowe zarzuty został zesłany do Rosji i przez kilka następnych lat przebywał na jej terenie, kręcąc się od miasta do miasta. Przez całe życie zupełnie jakby przed czymś uciekał. Mówi się, że zmarł podczas epidemii cholery, chociaż istnieją poszlaki, że mógł zostać otruty arszenikiem. Agnieszka Osiecka urodziła się w Warszawie. Było to dziewiątego październka w tysiąc dziewięćset trzydziestym szóstym roku, a zmarła siódmego marca w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku. Była niezwykłą reżyserką teatralną, dziennikarką, autorką wielu piosenek, powieści prozaicznych. Jednak najbardziej znana była z tego, jaką poezję tworzyła. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz kurs reżyserii w Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej, która mieści się w Łodzi. Swoje teksty zaczęła publikować w tysiąc dziewięćset pięćdziesiętym czwartym roku. Była współpracowniczką Polskiego Radia, Sztandaru Młodych, Głosu Wybrzeża, Nowej Kultury oraz była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I wszędzie czuła się jak ryba w wodzie. Od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku ściśle współpracowała z Teatrem Atelier, który mieści się w Sopocie. Tam właśnie napisała ostatnie sztuki oraz piosenki. I właśnie one zostały uznane za najbardziej doskonałe w jej barwnej karierze. Agnieszka Osiecka uchodzi w Polsce za wielką osobę, została pośmiertnie odznaczone Orderem Odrodzenia Polski.

Tagi: , , , , , , , ,